Institutional Agreements

Collective Wage Agreements with the government are twofold. At one hand there are centralized Collective Wage Agreements that include rights and obligations, etc. and on the other hand there are Institutional Agreements.

Institutional Agreement is a contract between a union and a company or an institution and is considered a part of relevant Collective Wage Agreement. In Institutional Agreements can be found, among other things, ranking of a profession/occupation and assessment of both personal and temporary factors. Also, such agreements include assessment of education, productivity in profession/occupation, work experience and continuous education. Institutional Agreements are valid until a new one is made.

BHM (Association of Academics in Iceland) and the government have published  manual about format and capacity of Institutional Agreements which include carious guidance about making of such agreements. Also, there can be found instructions on homepage of Stofnanasamningar.is which is a collaborative project of a governmental entity and unions.

Here is a list of valid Institutional Agreements:

Valid Company Agreements of FÍN

Institution   Type of institution 
 Signing/last changes
 Bændasamtök Íslands  Sjálfseignastofnun 26.03.2015
 Embætti landlæknisembættið - viðauki 1  Ríkisstofnun 12.07.2006/05.11.2007
 Ferðamálastofa (Ferðamálaráð Íslands) - viðauki  Ríkisstofnun 26.09.2006/18.12.2008 
 Fiskistofa  Ríkisstofnun 05.12.2008

 Framkvæmdasýsla ríkisins

 Ríkisstofnun 17.11.2017
 Fræðslumiðstöð Vestfjarða
 Sjálfseignastofnun 16.04.2006
 Geislavarnir ríkisins
 Ríkisstofnun 02.12.2020
 Hafrannsóknarstofnunin 
 Ríkisstofnun 30.06.2017
 Hagstofa Íslands
 Ríkisstofnun 16.08.2006
 Háskóli Íslands - framtal starfa - Skref (á innri vef HÍ) - viðauki 
 Ríkisstofnun 01.11.2016/04.07.2018
 Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST)
 Stofnun sveitarfélags 17.01.2013
 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  Stofnun sveitarfélags 07.12.2020
 Heilbrigðisstofnun Suðurlands(Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja)
 Ríkisstofnun 29.05.2006
 Hekluskógar  Sjálfseignastofnun 27.12.2007
 Hólaskól á Hólum í Hjaltadal  Ríkisstofnun 12.06.2006
 Íslenskar orkurannsóknir - viðauki 5 - viðauki 6
 Ríkisstofnun 15.03.2006/16.03.2007
 Krabbameinsfélagið  Sjálfseignastofnun 01.12.2006
 Landbúnaðarháskóli Íslands
 Ríkisstofnun 06.05.2014
 Landgræðsla ríkisins
 Ríkisstofnun 30.11.2020
 Landhelgisgæsla Íslands  Ríkisstofnun 04.04.2016
 Landmælingar Íslands
 Ríkisstofnun 28.04.2006

 Landspítali

 Ríkisstofnun 22.05.2018
 Lyfjastofnun 
 Ríkisstofnun 17.12.2019
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (Lögreglan í Reykjavík)
 Ríkisstofnun 24.11.2006
 Matvælastofnun (Landbúnaðarstofnun)  Ríkisstofnun 23.05.2007
 Náttúrufræðistofnun Íslands  Ríkistofnun 30.11.2017
 Náttúruminjasafn Íslands Ríkisstofnun   30.01.2020
 Náttúrustofa Austurlands
Stofnun ríkis og sveitarfélags  27.03.2018
 Náttúrustofa Norðausturlands
Stofnun ríkis og sveitarfélags   19.12.2018
 Náttúrustofa Norðurlands vestra - viðauki
Stofnun ríkis og sveitarfélags  24.04.2006/24.10.2007
 Náttúrustofa Suðurlands
Stofnun ríkis og sveitarfélags  31.05.2008
 Náttúrustofa Suðausturlands  Stofnun ríkis og sveitarfélags  24.10.2018
 Náttúrustofa Suðvesturlands  Stofnun ríkis og sveitarfélaga  11.04.2018
 Náttúrustofa Vestfjarða
 Stofnun ríkis og sveitarfélags 10.05.2019
 Náttúrustofa Vesturlands
 Stofnun ríkis og sveitarfélags  19.12.2018
 Neytendastofa  Ríkisstofnun  29.06.2018
 Nýsköpunarmiðstöð Íslands  Ríkisstofnun  18.12.2015
 Orkustofnun  Ríkisstofnun  30.03.2007
 Rannsóknarmiðstöð Íslands (RANNIS)
 Ríkisstofnun  16.11.2018
 RARIK ohf.  Ohf 10.06.2020
 Raunvísindastofnun Háskólans
 Ríkisstofnun  29.12.2006
 Reykjalundur  Sjálfseignastofnun  04.02.2015
 Ríkiskaup  Ríkisstofnun  
 Ríkislögreglustjórinn  Ríkisstofnun  02.03.2012
 Sjúkratryggingar Íslands  Ríkisstofnun  11.10.2016
 Skipulagsstofnun  Ríkisstofnun  15.02.2013
 Skógræktin  Ríkisstofnun  22.06.2018
 Skógræktarfélag Íslands
 Sjálfseignastofnun 13.04.2021
 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar  Ríkisstofnun  
 Tilraunastöð Háskólans að Keldum - viðauki 
 Ríkisstofnun  20.10.2006/05.12.2017
 Tryggingastofnun ríkisins
 Ríkisstofnun  09.06.2006
 Umhverfisstofnun 
 Ríkisstofnun  11.07.2017
 Vatnajökulsþjóðgarður  Ríkisstofnun  28.09.2011
 Veðurstofa Íslands - viðauki
 Ríkisstofnun  30.12.2009/18.01.2018
 Vegagerðin - samkomulag
 Ríkisstofnun  16.03.2007/09.02.2012
 Verðlagsstofa skiptaverðs  Ríkisstsofnun  

 Vinnueftirlit ríkisins

 Ríkisstofnun

 25.08.2016

 Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðarfjörð
 Einkafyrirtæki  11.04.2007
 Þekkingarsetur Þingeyinga
 Sjálfseignastofnun  15.06.2020
 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 Ríkisstofnun  12.12.2006
 Þjóðminjasafn Íslands  Ríkisstofnun  28.11.2013
 Þjóðskrá Íslands  Ríkisstofnun  21.06.2017

Older agreements - invalid


Institution 
Framkvæmdasýsla ríkisins 12.05.2006 
Framkvæmdasýsla ríkisins 13.11.2013
Geislavarnir ríkisins 23.10.2006
Hafrannsóknarstofnunin - sjókjarasamningur - viðauki 1 10.05.2012
Háskóli Íslands - viðauki við stofnanasamning  08.12.2017
Héraðsskógar 26.09.2006 
Iðntæknistofnun 12.05.2006
Landbúnaðarháskóli Íslands 16.01.2009
Landgræðslan - bókun - bókun - bókun 28.03.2006/03.04.2012
Landhelgisgæslan 06.07.2006
Landspítali háskólasjúkrahús - viðauki - viðauki 12.07.2006/30.08.2007
 Landspítali 20.06.2014
 Landspítali 20.06.2014
 Landspítali   01.01.2015
 Náttúrufræðistofnun Íslands 12.06.2006
 Náttúrufræðistofnun Íslands 24.01.2013
 Náttúrustofa Austurlands 01.06.2017
 Náttúrustofa Reykjanes 07.12.2007
 Náttúrustofa Suðvesturlands 11.04.2018
 Neytendastofa 08.01.2008
 Norðurlandsskógar 14.06.2006
 Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins - bókun 23.05.2006/12.06.2007
 Reykjalundur 21.12.2006
 Samgöngustofa (Flugmálastjórn og Umferðarstofa) 26.07.2006
 Suðurlandsskógar 14.06.2006 
 Skipulagsstofnun 01.06.2006
 Skógrækt ríkisins - fylgiskjal 1 20.12.2006
 Skógrækt ríkisins 08.01.2015
 Skjólskógar 19.12.2006
 Umhverfisstofnun - bókun - viðauki - samstarfsnefnd 23.06.2006/06.06.2008
 Veiðimálastofnun 23.05.2006
 Veiðimálastofnun
12.11.2014
  Vesturlandsskógar 14.06.2006
 Vinnueftirlit ríkisins - viðauki 13.01.2015 04.12.2006/23.09.2008

Existing institutions covered by Protocol 2 of 28 May 2014 are: Barnaverndarstofa, Fangelsismálastofnun, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Hagstofan, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Landlæknir, Landmælingar, Landsbókasafn, Matvælastofnun, Orkustofnun, Rannís, Ríkiskaup, Ríkislögreglustjóri, Ríkisskattstjóri, Samgöngustofa, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra, Sjúkrahúsið á Akureyri, Sjúkratryggingar, Tilraunastöð Háskólans á Keldum, Tollstjóri, Tryggingastofnun ríkisins, Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Umhverfisstofnun, Veðurstofa, Vinnueftirlitið, Vinnumálastofnun, Þjóðleikhús, Þjóðminjasafn og Þjóðskjalasafn.